českyenglish

Učíme se být odpovědní

reg. č. CZ.1.07/1.2.35/01.0006

Období realizace: březen 2012 - únor 2014

Logo projektuLogo ke stažení


 


 

Cílem projektu je zlepšit rovné příležitosti dětí MŠ a žáků ZŠ, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v regionu Mostecka. Rozvinout myšlenku „otevřené mateřské školy“, připravit a realizovat aktivity podporující přechod dětí z MŠ na ZŠ a žáků ze ZŠ na SŠ a podpořit individuální přístup v rámci vzdělávání s důrazem na práci se žáky se SPV.

Cílovou skupinou jsou a) děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let věku (mateřská škola), b) žáci základní školy se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání, c) rodiče dětí a žáků, d) pracovníci škol a školských zařízení a e) vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Cílové skupiny, uvedené pod body a-b v předkládaném projektovém záměru jsou charakteristické zejména následujícími handicapy a) žijí v prostředí, kde nejsou dlouhodobě dostatečně podporované ke vzdělávání či přípravě na vzdělávání (například z důvodů nedostatečného materiálního zázemí, nevyhovujících bytových podmínek, časové náročnosti dopravy do školy, nezájmu ze strany zákonných zástupců, konfliktů v rodině), b) jejich zákonní zástupci se školou dlouhodobě nespolupracují a je to na újmu oprávněných zájmů žáka, c) žijí v prostředí sociálně vyloučené lokality a d) jsou znevýhodněné při svém vzdělávání z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí.

 

Příjemcem podpory je

 • Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bařtipánová (email)

Partnery v projektu jsou:

 1. Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. v Litvínově (www.sszslitvinov.cz)
 2. Základní škola Obrnice (www.zsobrnice.cz)
 3. Mateřská škola Obrnice (www.msobrnice.cz)

Spolupracujícím subjektem je:


Výstupy projektu budou metodiky (Metodiky vstupního screeningu Speciálních vzdělávacích potřeb dětí MŠ a žáků ZŠ; Metodiky programů pro děti MŠ "My se školy nebojíme", "Hrajeme si s počítačem" a "Maxík"; Metodiky programů pro žáky ZŠ "Interkulturní dílna pro žáky základních škol" a "STUDENT ), které budou rovněž ověřeny v praxi v rámci pilotního ověření, zpracování 12 myšlenkových map pro rozvinutí principu otevřených mateřských škol realizovaných v praxi a následné šíření výstupů projektu mezi odbornou i laickou veřejnost.


Výstupy projektu (metodiky):

 1. Myšlenkové mapy včetně metodických listů "Z pohádky do pohádky" (12 ks) - pro mateřské školy
 2. Myšlenkové mapy bez metodických listů (12 ks) - pro mateřské školy
 3. Myšlenkové mapy zjednodušené bez metodických listů (12 ks) - pro mateřské školy
 4. Metodika vstupního screeningu speciálních vzdělávacích potřeb dětí MŠ - pro mateřské školy, případně žáky přípravných a 1. tříd ZŠ
 5. Metodika vstupního screeningu speciálních vzdělávacích potřeb dětí ZŠ - pro základní školy, ideálně pro žáky 2. stupně
 6. My se školy nebojíme - pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy, pro usnadnění přechodu z MŠ na ZŠ
 7. Hrajeme si s počítačem - pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy, seznámení s výukovými programy pro děti
 8. Maxík - pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy, pro eliminaci určitých SVP
 9. Student - pro základní školy, intenzivní podpora žákům se SVP, zejména těm, u kterých hrozí předčasné ukončení školní docházky a vypadnutí ze systému vzdělávání
 10. Interkulturní dílny - pro základní školy, ideálně 2. stupeň, podpora žákům se SVP pro eliminaci těchto SVP a usnadnění jejich uplatnění na základní a střední škole a v životě

Aktuální informace:

březen 2012
uskutečnění úvodní schůzky všech partnerů a ustavení Řídící skupiny

duben 2012
připomínkování 1. verze Metodiky vstupního screeningu pro žáky MŠ a ZŠ v rámci jednání Pracovní skupiny 1; jednání finančních manažerů příjemce a partnerů

květen 2012
provedeno výběrové řízení na dodavatele diagnostických služeb dle vytvořené metodiky vstupního screeningu speciálních vzdělávacích potřeb; jednání PS 1

červen - září 2012
probíhaly diagnostické služby vstupního screeningu dětí MŠ a žáků ZŠ. Celkem bylo otestováno 150 dětí a žáků (60 dětí MŠ Obrnice, Gorkého Litvínov a 90 žáků ZŠ Obrnice a SSZŠ Litvínov); do projektu byl doporučen vstup celkem 82 dětem MŠ a žáků ZŠ (oproti předpokládanému počtu 75 dětí a žáků)

říjen 2012
provedeno výběrové řízení na dodavatele myšlenkových map KA02, metodik pro děti MŠ KA03 a metodik pro žáky ZŠ KA04; uskutečnění PS 1 - Metodiky a PS 3 - Myšlenkové mapy

listopad 2012
příprava metodik myšlenkových map, programů Maxík, My se školy nebojíme a Hrajeme si s počítačem pro děti MŠ, programů Interkulturní dílny a Student pro žáky ZŠ; uskutečnění PS 1 - Metodiky a PS 3 - Myšlenkové mapy - připomínkování 1. draftů metodik a návrhů

prosinec 2012
předány dodavatelem metodiky programů pro MŠ (My se školy nebojíme, Hrajeme si s počítačem, Maxík), metodiky programů pro ZŠ (Student, Interkulturní dílny) a 12 myšlenkových map pro posílení principuy otevřené mateřské školy.

leden 2013
začíná pilotní ověření metodik. V lednu začne ověřování metodiky pro MŠ My se školy nebojíme a připravuje se nastavení pilotního ověření dalších metodik pro MŠ i ZŠ.

únor 2013
probíhá pilotní ověření metodiky pro MŠ - My se školy nebojíme, jak v Litvínově tak i v Obrnicích. Probíhá pilotní ověření myšlenkových map v MŠ v Litvínově i v Obrnicích.

březen 2013
bude pokračovat pilotní ověření metodik a principu otevřené MŠ

duben - červen 2013

probíhá pilotní ověřování programů pro ZŠ - Student a Interkulturní dílny a pilotní ověřování vytvořených myšlenkových map

červenec - srpen 2013

vyhodnocování dosud realizovaných pilotních aktivit a úpravy metodik

září 2013

pokračuje pilotní ověřování metodik pro ZŠ - Student a Interkulturní dílny a aktivity dle myšlenkových map na zapojených MŠ

říjen 2013

začalo pilotní ověřování metodik do děti MŠ Maxík a Hrajeme si s počítačem, pokračuje pilotní ověřování metodik pro ZŠ - Student a Interkulturní dílny a aktivity dle myšlenkových map na zapojených MŠ

listopad 2013

pokračuje pilotní ověřování metodik pro ZŠ - Student a Interkulturní dílny a aktivity dle myšlenkových map na zapojených MŠ

prosinec 2013

pokračuje pilotní ověřování metodik pro ZŠ - Student a Interkulturní dílny a aktivity dle myšlenkových map na zapojených MŠ, začínají se připravovat workshopy pro mateřské a základní školy

leden 2014

dochází k vyhodnocování pilotního ověření metodik pro MŠ i ZŠ, včetně myšlenkových map, dle zpětné vazby probíhá úprava metodik; byly stanoveny termíny pracovních workshopů - 18.2., 25.2. a 27.2. (pozvánka a přihláška ke stažení)

únor 2014

uskutečnily se 3 pracovní workshopy na které se dostavilo více než 40 učitelů a učitel, speciálních pedagogů z mateřských škol, základních škol i pedagogicko-psychologické poradny; pokračuje vyhodnocování a úprava metodik, finální tisk a distribuce metodik partnerům a zájemcům; ukončení projektu


V případě zájmu o metodiky (metodiky vstupního screeningu speciálních vzdělávacích potřeb dětí MŠ a žáků ZŠ, Myšlenkové mapy, Maxík, My se školy nebojíme, Hrajeme si s počítačem, Student a Interkulturní dílny) nás neváhejte kontaktovat! (viz kontaktní informace výše)


Tento projekt je  financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky


VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › realizace, vzdělávání, rekvalifikace, spolupráce

© 2021 Insion

RIC Most
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25438352

DIČ: CZ25438352

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912
Fax: 476 206 511

E-mail: inforic-most.cz
Web: www.ric-most.cz

Kontakty

Projekty

Aktuality

Kurzy