českyenglish

Aktuálně v RIC

Projekt "Chci vědět víc"

ukončen Závěrečná tisková zpráva (25.6.2015) k projektu "Chci vědět víc"...|více|

Od března se v mateřské škole v Gorkého ulici v Litvínově a v Obrnicích a také ve Sportovní soukromé ZŠ Litvínov a ZŠ Obrnice rozběhl důležitý vzdělávací projekt s názvem Učíme se být zodpovědní. Pod úřednickým názvem se skrývá celá řada nových činností a aktivit, které dětem v rámci výuky pomůžou lépe se připravovat na úskalí života a práce. Projekt koordinuje naše společnost a potrvá do jara 2014.

  • projekt Učíme se být zodpovědní
  • příprava dětí na úskalí života a práce.
  • do jara 2014

Projekt Re-Turn

Vrátili jste se ze zahraničí nebo zvažujete návrat zpět do ČR a uvažujete, že byste začali podnikat?

Můžeme vám pomoci:

1. rozhodnout se, v jaké oblasti byste měli začít podnikat,

2. vypracovat podnikatelský plán,

3. najít možné zdroje dotací pro podnikání,

4. rozjet podnikání v podnikatelském inkubátoru,

5. začít podnikat pod dohledem zkušeného kouče.

 

Učíme se být odpovědní

Cílem projektu je zlepšit rovné příležitosti dětí MŠ a žáků ZŠ, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v regionu Mostecka. Rozvinout myšlenku „otevřené mateřské školy“, připravit a realizovat aktivity podporující přechod dětí z MŠ na ZŠ a žáků ze ZŠ na SŠ a podpořit individuální přístup v rámci vzdělávání s důrazem na práci se žáky se SPV.

Cílovou skupinou jsou a) děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let věku, b) žáci základní školy se speciálními vzdělávacími potřebami, c) rodiče dětí a žáků, d) pracovníci škol,  e) vedoucí pracovníci škol.

 

1 2 3 4

 


Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti naší společnosti je pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. Zaměřujeme se zejména na vzdělávací akce pro uchazeče o zaměstnání evidované úřadem práce. S Úřadem práce v Mostě také spolupracujeme při tvorbě a realizaci rekvalifikačních kurzů a vzdělávacích programů pro nezaměstnané.

Historie

Rekvalifikační a informační centrum vzniklo v roce 1999 jako součást Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.

Dne 29. listopadu 2001 bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného při Krajském soudu v Ústí nad Labem jako samostatný subjekt.

 


Pro naši společnost je důležitá kvalita poskytovaných služeb. Našim klientům nabízíme moderní výuku v příjemných prostorách, moderní vybavení učeben a kvalitní lektory.
Výuka všech kurzů probíhá v menších skupinách (cca.12 osob). Tím je umožněn individuální přístup ke každému klientovi a dostatečný prostor pro dialog mezi lektorem a každým účastníkem kurzu. Také je tím splněna nejdůležitější podmínka pro úspěšnou výuku některých předmětů - např. výpočetní techniky (každý účastník má svůj vlastní počítač) nebo cizího jazyka (dostatek času na konverzaci, praktická cvičení).


VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › Rekvalifikační a informační centrum

© 2021 Insion

RIC Most
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25438352

DIČ: CZ25438352

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912
Fax: 476 206 511

E-mail: inforic-most.cz
Web: www.ric-most.cz

Kontakty

Projekty

Aktuality

Kurzy