českyenglish

Re-Turn
Regiony těžící z navracejících se migrantů


Vrátili jste se ze zahraničí nebo zvažujete návrat zpět do ČR a uvažujete, že byste začali podnikat?


Chcete využít nabitých znalostí a investovat do své budoucnosti?


Pokud jste odpověděli ANO, můžeme vám pomoci:

1. rozhodnout se, v jaké oblasti byste měli začít podnikat, prostřednictvím vzdělávacího kurzu "Základy podnikání" (e-learningovou nebo prezenční formou)

2. vypracovat podnikatelský plán,

3. najít možné zdroje dotací pro rozjezd nebo následný rozvoj podnikání,

4. rozjet podnikání v našem malém podnikatelském inkubátoru v Mostě (vybavený 3x PC, internetem, tiskárnou, kopírkou, scannerem, telefonem, účetním programem Pohoda)

5. začít podnikat pod dohledem zkušeného kouče nebo mentora (úspěšného podnikatele v daném oboru)

 

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte nás kontaktovat na telefonu: 800 666 100 nebo nám zanechte svůj požadavek v kontaktním formuláři.


Anglický název: Regions benefitting from returning migrants

Acronym: Re-Turn

Číslo projektu: 3CE346P1


Operační program:

OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe)
Priorita 1 – Usnadnění inovací ve střední Evropě,
Oblast podpory 1.3 – Podpora rozvoje znalostí


Délka trvání: 5/2011 – 7/2014; 39 měsíců (původně do 4/2014; 36 měsíců)


Partnerství:

LP – Leibniz Institute fo Regional Geography (Lipsko, Německo)

PP2 – ZSI – Centre for Social Innovation (Rakousko)

PP3 – International Organization for Migration (Česko)

PP4 – Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. (Česko)

PP5 – Association for Social and Labour Market Integration (Německo)

PP6 – Ministry of health and social affairs Saxony-Anhalt (Německo)

PP7 – Mid-Pannon Regional Development Company (Maďarsko)

PP8 – USZ – University of Szeged (Maďarsko)

PP9 – National Union of Mountain Municipalities, Communities and Authorities – Piedmont Delegation (Itálie)

PP10 – Lodz Region - Board of Region - Marshall Office (Polsko)

PP11 – Marshall Office of Swietokrzyskie Volvodship (Polsko)

PP12 – University of Maribor (Slovinsko)


Webové stránky projektu: www.re-migrants.eu

 

Cíl projektu:

Zejména ekonomicky znevýhodněné a okrajové oblasti jsou ohroženy emigrací mladých a vzdělaných lidí jako zásadního zdroje pro inovativní vývoj. Odliv mozků, stárnoucí populace a celkový sociálně-ekonomický pokles se tak stanou důležitými otázkami. Veřejná správa má dlouhodobě problémy vytvořit rámcové podmínky pro motivaci lidí k návratu do svých domovských regionů. Ve většině případů je ekonomický potenciál návratu vzdělaných migrantů podceňován, i když tito lidé disponují nově nabytými dovednostmi a zkušenostmi.

Projekt Re-Turn je zaměřen na vracející se migranty jako inovační aktéry a na jejich potenciál, který by měl vést ke zvýšení inovativnosti v periferních oblastech. Proto je hlavním cílem projektu vytvořit pozitivní vztah mezi migrací a regionálním rozvojem. Regionální aktéři mají mít možnost určit, přijmout a využít potenciál navracejících se migrantů a využít jej ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu. K dosažení tohoto cíle budou v rámci projektu vyvinuty speciální nástroje a metody, budou sdílené a testováné v odpovídajících rámcových podmínkách pro navracející se a nově příchozí migranty tak, aby se stali ekonomicky aktivní, uplatňovali své poznatky ze zahraničí a posílili inovační rozvoj daných regionů.


Cílové skupiny:

  • lidé navracející se ze zahraničí zpět do své vlasti/regionu
  • politici a úředníci krajských úřadů a úřadů práce zabývající se migrací
  • zástupci vzdělávacích organizací a organizací pracujících s migranty
  • obchodní a hospodářské asociace a organizace zaměřené na propagaci ekonomického rozvoje s využitím inovativního potenciálu navracujících se migrantů


Klíčové aktivity projektu
 

KA 1 – Řízení a koordinace projektu

Hlavní cíl

Správné řízení a koordinace projektu

Odpovědný partner

LP – Leibniz Institute for Regional Geography

KA 2 – Komunikace, řízení znalostí a diseminace

Hlavní cíl

Zajistit širokou propagaci projektu, jeho výstupů a výsledků

Odpovědný partner

PP9 – National Union of Mountain Municipalities, Communities and Authorities – Piedmont Delegation

Hlavní výstupy

Závěrečná konference

Webové stránky projektu

KA 3 – Porozumění potřebám a potenciálu navracejících se migrantů a regionální podmínky pro znovu integraci

Hlavní cíl

Identifikovat a porozumět současné situaci navrátivších migrantů a nevyužitého potenciálu v zapojených zemích a regionech pro využití navracejících se migrantů pro posílení rozvoje znalostí

Odpovědný partner

PP12 – University of Maribor

Hlavní výstup

Platforma online vizualizace SE migrace

KA 4 – Nástroje, metody a koncepty služeb pro podporu kapitalizace navrátivších migrantů

Hlavní cíl

Rozvoj, sdílení a testování metod a nástrojů pro znovu přitažení, znovu zapojení a přispění navrátivších migrantů pro lepší kapitalizaci a rozvoj znalostí

Odpovědný partner

PP5 – Association for Social and Labour Market Integration

Hlavní výstupy

Soubor s metodami a nástroji využitými v úspěšných příbězích

Příručka s nadnárodními společnými plánovacími a řídícími nástroji

Použité nástroje a služby pro znovu přitažení emigrantů

KA 5 – Společný akční plán pro posílení rámcových podmínek pro průkopnické migranty

Hlavní cíl

Dát doporučení a strategickou radu politikům na regionální úrovni; měli by být vytvořeny vhodné rámcové podmínky pro kapitalizaci navracejících se migrantů pro zlepšení rozvoje regionálních znalostí

Odpovědný partner

PP7 – Mid-Pannon Regional Development Company

Hlavní výstup

Nadnárodní strategie pro přitažení a znovu zapojení migrantů


Aktuality

Květen 2011
Probíhá výběr loga projektu. Hlasování zde. / Selection of project logo.

Červenec 2011
proběhlo úvodní setkání projektových partnerů ve Wernigerode, Německo. Tisková zpráva v českém jazyce zde a anglickém jazyce zde.

Srpen 2011
byl vytvořen informační leták o projektu v anglickém jazyce. Ke stažení je zde.

Září 2011
informační leták byl přeložen do českého jazyka. Ke stažení je zde.

Říjen 2011
vyšel článek o projektu Re-Turn v Mosteckých listech. Článek je zde.

Prosinec 2011
vyšel článek o projektu Re-Turn v měsíčníku OHK v Mostě (TEMA). Ke stažení zde (str. 35).  Dne 1.12.2011 se uskutečnil 1. regionální workshop v Libochovicích se zástupci regionálních úřadů. První Newsletter (ke stažení zde). 2. tisková zpráva o přípravě a realizaci on-line výzkumu je zde.
Únor-Duben 2012
příprava podkladů pro 2. Newsletter (ke stažení zde) a rámce pro pilotní kurz na zahájení podnikání, propagace on line dotazníkového šetření emigrantů, navrátilců a potenciálních navrátilců (viz odkaz výše)

Duben-Červen 2012
dotazníkové šetření se zaměstnavateli, hospodářskými komorami a dalšími sdruženími pro zjištění aktuálních potřeb zaměstnavatel

Červenec 2012
workshopy s navrátivšími emigranty a zaměstnavateli

Srpen 2012
příprava pilotního ověření Hot-Line pro potenciální navrátilce a navrátilce a konceptu znovu-zaměstnat (re-employ)

Září 2012
tisková zpráva po workshopu v Szekesfehervaru, Maďarsko (ke stažení zde)

Listopad 2012
byla zřízená horká linka (800 666 100 - volání zdarma v rámci ČR!) pro navrátilce nebo potenciální navrátilce, odborný poradce na lince pomůže s otázkami ohledně hledání zaměstnání, bydlení, zařízení nových dokladů, školství a dalších záležitostí souvisejících s úspěšným návratem do ČR, zejména Ústeckého kraje

Prosinec 2012
byl rozeslán 3. Newsletter; začíná pilotní ověření tréninkového kurzu Základy podnikání v e-learningové formě nebo docházkové formě v Mostě, zájemci se hlásí na horké lince (hotline) nebo prostřednictvím emailu či kontaktního formuláře (viz informace výše na této stránce)

Leden 2013
uskutečnil se workshop s politiky a prostředníky k dosud proběhlým aktivitám v projektu a setkání regionální skupiny za pčasti zástupců MŠMT, MPSV, ÚP ČR (generálního ředitelství i kontaktních pracovišť v ÚK), MZV, senátu ČR a dalších důležitých aktérů na poli migrace a zaměstnanosti

Únor 2013
byl zřízen podnikatelský inkubátor v Mostě v prostorách partnera - Báňská 287, Most, 2. patro, kde mohou začínající podnikatelé zahájit své podnikání, inkubátor je vybaven 3x PC, internetem, tiskárnou a dalšími nezbytnostmi pro zahájení podnikání; probíhá úvodní poradenství s účastníky 1. běhu e-learningového kurzu Základy podnikání

Březen 2013
konference v Domodossola, Itálie; vydána tisková zpráva o pilotním ověřování v Ústeckém kraji (ke stažení zde); probíhá úvodní poradenství s účastníky 1. běhu e-learningového kurzu Základy podnikání

Duben 2013
byl zahájen 1. běh čtyřměsíčního e-learningového kurzu Základy podnikání (přístup do e-learningu v levém sloupci webových stránek nebo zde), do 1. běhu kurzu nastoupilo 5 účastníků; přijímáme účastníky do dalšího běhu e-learningové kurzu Základy podnikání (předpokládaný termín zahájení 2. běhu je červenec 2013)

Květen 2013
byl rozeslán 4. Newsletter; pokračuje e-learningový kurz Základy podnikání; přijímáme účastníky do dalšího běhu e-learningové kurzu Základy podnikání (předpokládaný termín zahájení 2. běhu je červenec 2013); probíhá úvodní poradenství s účastníky 2. běhu e-learningového kurzu Základy podnikání

Červen 2013
pokračuje e-learningový kurz Základy podnikání; přijímáme účastníky do dalšího běhu e-learningové kurzu Základy podnikání (předpokládaný termín zahájení 2. běhu je červenec 2013); probíhá úvodní poradenství s účastníky 2. běhu e-learningového kurzu Základy podnikání. Pokračuje činnost Podnikatelského inkubátoru.

Červenec 2013
byl zahájen 2.běh e-learningového kurzu Základy podnikání a zároveň na konci měsíce byl ukončen 1.běh kurzu obhajobou podnikatelských záměrů. Pokračuje činnost Podnikatelského inkubátoru.

Září 2013
uskutečnila se mezinárodní konference v Kielce, Polsko. Zástupce RIC prezentovali aktuální stav pilotních aktivit, přípravu Newsletteru č.5 a další aktivity, které se konaly v Ústeckém kraji. Dne 30.9. zástupci RIC prezentovali pilotní aktivity v Ústeckém kraji i ostatních regionech na konferenci "Nová migrace z ČR po roce 1989 a návratová politika", která se konala v Senátu ČR. Pokračuje činnost Podnikatelského inkubátoru.

Říjen 2013
probíhá diseminace projektových aktivit. Zástupci RIC se aktivně účastnili konference v Senátu na přelomu měsíce a prezentovali dosavadní výstupy a zkušenosti z projektu v Žatci pracovníkům Krajského úřadu Ústeckého kraje. Byl ukončen 2.běh e-learningového kurzu obhajobou podnikatelských záměrů. Pokračuje činnost Podnikatelského inkubátoru.

Listopad 2013
příprava evaluačních a monitorovacích zpráv za pilotní aktivity. Uskutečnění workshopu pro regionální zástupce relevantních institucí o pilotních aktivitách. Příprava Newsletteru č.5. Pokračuje činnost Podnikatelského inkubátoru.

Prosinec 2013
byl rozeslán 5. Newsletter. Bylo schváleno prodloužení projektu o 3 měsíce do konce července 2013. Pokračuje činnost Podnikatelského inkubátoru.

Leden 2014 - květen 2014

I nadále funguje telefonní horká linka a podnikatelský inkubátor.

Červen 2014

Ve dnech 4. - 6. června se koná v Praze závěrečná konference projektu. Dne 6.6. se uskuteční studijní cesta účastníků konference do Ústeckého kraje. V programu je například - uhelné safari nebo prohlídka pivovaru Žatec. Konference i studijní cesty se budou účastnit zástupci ze 7 středoevropských zemí.

Červenec 2014

RIC vypracoval závěrečnou zprávu za koncept Re-Employ, která shrnuje poznatky z pilotního ověření konceptu v Ústeckém kraji a Lodšském regionu v Polsku. Zpráva byla ohodnocena vedoucí aktivit WP4 jako velmi dobrá.

RIC zpracoval poslední Newsletter o finálních aktivitách v projektu a způsobu a možnostech udržitelnosti. Ke stažení je Newsletter číslo 6 zde.


Tento projekt je spolufinancován Evropských regionálním rozvojovým fondem EU

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › realizace, vzdělávání, rekvalifikace, spolupráce

© 2021 Insion

RIC Most
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25438352

DIČ: CZ25438352

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912
Fax: 476 206 511

E-mail: inforic-most.cz
Web: www.ric-most.cz

Kontakty

Projekty

Aktuality

Kurzy