českyenglish

Školáci vyjedou na Maltu, do Holandska nebo Skotska

www.homerlive.cz - 10.9.2008

Holansko, Skotsko nebo Malta -  to jsou státy, které budou moci v blízké době navštívit v rámci školních úkolů navštívit někteří žáci Ústeckého kraje. Stane se tak díky projektu Business Games, který realizuje v Ústeckém kraji jedenáct institucí, mezi nimiž převažují školská zařízení.  „Mezinárodní soutěže Business Games pro žáky se uskuteční v termínu od září 2009 do listopadu 2009," potvrdila Dagmar Prošková, ředitelka Rekvalifikačního a informačního centra Most, které projekt realizuje. V tuto chvíli se pouze ví, že místem konání mezinárodního setkání, které má srovnat podnikatelské povědomí studentů, se uskuteční v některých vybraných zemích Evropské unie. Uvažuje se o třech zmíněných "Žáci budou mít z projektu hrazeny letenky i ubytování a stravné a já věřím, že v soutěži obstojí," dodala Dagmar Prošková.


Podnikatelům v začátcích pomohou zahraniční rady

Mostecký deník - 7.10.2006

Litvínov - Rekvalifikační a informační centrum v Centru bakalářských studií v Litvínově uspořádalo ve čtvrtek mezinárodní konferenci na téma "Nové formy podpory začínajících podnikatelů ze znevýhodněných skupin".
Účastníci konference si navzájem vyměnili mnoho mezinárodních zkušeností z oblasti problematiky podpory začínajících podnikatelů. V rámci mezinárodního partnerství přivítal Litvínov nejen partnery z Holandska, Portugalska a Skotska, ale i zástupce MPSV, Krajského úřadu Ústí nad Labem a Úřadu práce v Mostě.
Konference přinesla nové náměty pro řešení problematiky začínajících podnikatelů a mnohé inspirativní postupy od zahraničních partnerů.
Významným partnerem projektu je i město Litvínov, které se prostřednictvím místostarosty Milana Šťovíčka velmi zajímalo, jaké metody a nástroje ze zahraničí by byly použitelné i pro podporu občanů tohoto města. Významná byla i jeho úloha při uzavírání smlouvy o nadnárodním partnerství, která byla základem možnosti čerpání prostředků z EU ve prospěch občanů regionu.
Setkání proběhlo v rámci projektu INNOSTART - Evropská Iniciativa Společenství EQUAL.
(red)


Po padesátce Zaměstnejte se sami

MF Dnes 20.07.2006

Ztratili jste práci pár let před důchodem a marně hledáte nového zaměstnavatele? Jděte na to jinak. Přestaňte rozesílat stohy životopisů a dejte práci sami sobě!

Padesátníci, kteří přišli o zaměstnání, nejsou na pracovním trhu zvlášť žádaným zbožím. Hned po čerstvých absolventech škol jich úřady práce evidují nejvíce. Ve srovnání s nimi navíc snášejí nezaměstnanost mnohem hůře.
Zatímco ve věku 18 až 29 let hodnotilo pocity při ztrátě zaměstnání jako velmi negativní pouze 41 procent dotázaných, ve skupině lidí starších 50 let odpovědělo celých 96 procent lidí, že se cítili, jako by se jejich svět zhroutil, nebo alespoň pořádně otřásl. Uvádí to loňská publikace Věková diskriminace a ageismus vydaná Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Nezaměstnaní padesátníci se oprávněně obávají dlouhodobé nezaměstnanosti zakončené získáním hůře placeného místa nebo odchodem do předčasného důchodu.
Je tu však ještě jedna cesta, jak se opět postavit na vlastní nohy - začít podnikat. „Do podnikání se pouštějí lidé, kteří se sice v zaměstnání nemají šanci uplatnit kvůli svému věku, ale přitom mají co nabídnout a chtějí to ukázat,“ říká Kristýna Drienová z rekvalifikačního a informačního centra v Mostě. To se zabývá rozvojem malého podnikání osob znevýhodněných na trhu práce v rámci projektu INNOSTART, který podpořila Iniciativa Společenství EQUAL. Ať už přitom chtějí využít zkušenosti z oboru, ve kterém dlouhá léta působili nebo začít něco úplně nového, musí počítat s tím, že cesta k úspěchu není snadná.

Nechte si poradit

Než se stanete sami sobě zaměstnavatelem, musíte začít od myšlenky, jakou službu nebo výrobek chcete a můžete nabízet. Pak je třeba zpracovat podnikatelský záměr, vyřídit úřední záležitosti a získat peníze na jeho uskutečnění. Následuje pronájem prostor, nákup zařízení a výběr dodavatelů. Bude to váš nápad a peníze, ale nemusíte se přitom spoléhat jen na sebe - nechte si poradit. Úřad práce vám doporučí rekvalifikační kurz zaměřený na praktické problémy spojené s rozjezdem podnikání.
Podobně zaměřené placené kurzy nabízejí v rámci programu celoživotního vzdělávání také některé vysoké školy; ty však nemusí být vždy zaměřeny na uplatnění v praxi. „Cílem je spíš informovanost než příprava na vlastní podnikání,“ popisuje náplň kurzu Základy marketingu v rámci Univerzity třetího věku Eva Myslíková ze Západočeské univerzity. Jako další variantu nabízí tříletý dálkový obor na fakultě ekonomické, pro začínající podnikatele to však je asi příliš dlouhé a náročné studium. Pražská VŠE chce jít jinou cestou. Na jaře otevřela na Univerzitě třetího věku zkušební kurz Základy managementu, určený lidem po padesátce. „Chtěli bychom ho hodně orientovat na praxi, aby fungoval jako jakýsi podnikatelský inkubátor,“ říká Jitka Srbová z VŠE.


Investice zatíží rodinu

Větším úskalím než chybějící informace však bývají finance. Na příslušném úřadu práce můžete na základě zpracovaného podnikatelského záměru požádat o přidělení nevratné půjčky. Ta pomůže, ale její výše se pohybuje maximálně v řádech desítek tisíc korun. Když se obrátíte na banku, rychle zjistíte, že vás nebudou vítat s otevřenou náručí. Půjčku na rozjezd buď neposkytují vůbec (například GE Money Bank), nebo své služby omezují minimální výší úvěru - například v České spořitelně je to od 100 000 korun.

Výjimečná je z tohoto úhlu pohledu Českomoravská rozvojová banka, která nabízí za zvýhodněných podmínek půjčky na rozvoj podnikání absolventům akreditovaných rekvalifikačních kurzů.
Pokud na podnikatelský úvěr „nedosáhnete“, doporučí vám v bance spotřebitelskou půjčku. Bez dokladu o příjmu nebo bez ručení se to však neobejde. A tady už nejde jen o čas a energii vloženou do zpracování podnikatelského záměru. Aby nezaměstnaní získali půjčku, musí dát do zástavy třeba byt nebo dům. Základ je vydržet Nedostatek financí ohrožuje začínající podnikatele ještě dlouho po zahájení činnosti: „Lidé občas nepočítají s tím, že mohou být třeba dva roky ve ztrátě,“ říká Kristýna Drienová. Nedokážou se pak vypořádat s pocitem neúspěchu a často skončí dříve, než začnou mít zisk.


Než začnete podnikat

  • Dejte si pozor na optimistické představy o velikosti trhu. Plánovat bez ohledu na reálnou situaci, to znamená malovat si vzdušné zámky.
  • Udělejte si přehled o budoucí konkurenci.
  • Zvolte umístění firmy tak, aby odpovídalo tomu, co firma nabízí.
  • Zvažte, jestli vám finance stačí nejen na prvotní investice, ale také na provoz firmy, než se vynaložené prostředky začnou vracet.
  • Pro začátek si nepořizujte drahé zařízení do kanceláře ani reprezentativní vůz - nepotřebujete to.
  • Nepleťte si tržby se ziskem. Nejdříve musíte zaplatit materiál, nájem, daně a pojistné, obnovit výrobní zařízení. Teprve zbývající prostředky můžete použít pro svou osobní spotřebu.

Zájemcům o podnikání pomohou zkušenosti ze zahraničí

Deník Mostecka - 14.12.2005
Most - Budoucí živnostníci získají informace o podnikání ze Skotska, Holandska i Portugalska. V současné době se na Mostecku připravuje projekt INNOSTART, který pomůže mladým začínajícím podnikatelům. Jedná se o program pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji"Aktivity projektu pomohou lidem, kteří mají zájem začít podnikat, tedy zahájit samostatně výdělečnou činnost, a usnadnit jim náročnou počáteční fázi podnikání, " přiblížil náměstek mosteckého primátora Pavel Weiss.
Při uskutečňování projektu budou využity znalosti a zkušenosti z dalších zemí Evropské unie, se kterými byla navázaná spolupráce. Jde o rozvojová partnerství z Green Entrepreneurship z Nizozemí, Equal Enterprise Scotland ze Skotska a Nova Agricultura z Portugalska.
V rámci projektu budou vytvořeny informační přepážky v prostorách úřadů práce, a to v Mostě, Litvínově a Lounech. V těchto místech se zájemci o podnikání od zkušeného poradce dozví potřebné informace o možnostech podnikání. Přepážky budou v provozu od září příštího roku. Informační podporu naleznou začínající podnikatelé i na internetových stránkách. Vzniknou poradenské a vzdělávací programy pro začínající podnikatele a posílí se výuka středoškoláků, aby se zlepšila jejich informovanost o možnostech podnikání. Začínajícím podnikatelům bude též umožněno vykonat krátkodobou odbornou stáž u zavedených obchodních společností.
Na projektu se podílí Rozvojové partnerství DELTA, jehož členy jsou Rekvalifikační a informační centrum, jako koordinující instituce, mezi partnery projektu pak například Integrovaná střední škola technická, Střední školy EDUCHEM a další.  Spolupráce bude navázána s Úřady práce v Mostě, Lounech a Chomutově. Zájem projevila i města Most, Litvínov a Meziboří.

Projekt INNOSTART je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Líheň nových podnikatelů má snížit nezaměstnanost

Deník Mostecka
Vysokou nezaměstnanost na Mostecku má zmírnit jednoroční experiment vyzkoušený ve vyspělých zemích Evropy.
Mostecko – Na Mostecku se možná objeví nová generace podnikatelů, kteří dosud kvůli komunikačním bariérám a váhání nenašli odvahu uskutečnit své sny. Mostecký úřad práce zakládá stanici první pomoci pro lidi, kteří se chtějí stát živnostníky, ale pro nedostatek informací se do podnikání nepouštějí. Speciální poradenské služby zdarma jim úřad nabídne už příštím roce. Jedno pracoviště bude v Mostě, druhé v Litvínově. Budou velmi dobře vybaveny technikou a nábytkem. Úřad už hledá odborného poradce, který za zajímavý plat poradenskou službu povede. „ Dostáváme se do realizační fáze. Počítám, že někdy v druhém čtvrtletí příštího roku začneme tuto službu nabízet,“ sdělila Ivana Matuščinová z Úřadu práce v Mostě. Podle ní je v regionu malý počet dlouhodobě prosperujících drobných podnikatelů. To by se mohlo změnit. Nová služba má oživit zájem o podnikání a pomoci nadějným záměrům. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Mostecký úřad práce je významným partnerem mezinárodní iniciativy, do které je zapojeno i Lounsko a Chomutovsko. Cílem je vznik nové informační a komunikační sítě. Ta pro lidi, kteří se rozhodli podnikat, dosud v podstatě neexistuje, upozornila Matuščinová. Úřad práce přiznávají, že podávají jednostranně zaměřené poradenství. Týká se většinou možností získat k podnikatelskému startu příspěvek či nástupu do vzdělávacích kurzů. Komplexní a stálé poradenství může váhavým pomoci také v tom, zda mají k podnikání vlohy. Experiment na Mostecku bude Evropou dotován jeden rok. Pokud se poradenský a informační servis osvědčí, bude záležet na úřadu práce, jak ho využije dál. Vybavení pracoviště zůstane po ukončení projektu úřadu. Má být využito pro širší poradenství nezaměstnaným.

Začínají Podnikatelské hry pro mladé - BUSINESS GAMES

www.ustecko24.cz - 8.9.2008

Připravit mladé studenty na podnikání, zvýšit jejich povědomí o tvorbě podnikatelských plánů, ale i o úskalích obchodu má za cíl nový projekt s názvem BUSINESS GAMES. Jeho myšlenka vznikla v Mostě. Účastnit se jej budou studenti, učitelé a zástupci celkem jedenácti partnerských institucí, a to s působností po celém Ústeckém kraji. Realizovat se bude kromě jiného i po boku zahraničních kolegů.

Business Games je projekt, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Poskytovatelem grantu je Ústecký kraj a finanční prostředky budou čerpány z globálního grantu Ústeckého kraje v oblasti podpory 1.1 OPVK.

Rychlá realizace tohoto projektu je možná právě díky tomu, že Ústecký kraj jako první kraj vyhlásil a legislativně zpracoval výzvu k předkládání žádostí do OPVK. Projekt realizuje Rekvalifikační a informační centrum Most, které má s podobnými aktivitami bohaté zkušenosti. Připravit žáky na start do podnikání a případně přispět ke změně školních vzdělávacích plánů pomůže vzdělávacímu zařízení dalších deset partnerů, mezi jinými například Střední škola energetická a stavební Chomutov, Sportovní soukromá základní škola Litvínov, Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf a další. "Hlavním cílem projektu je zlepšit podnikatelské kompetence žáků v primárním vzdělávání, a tak podpořit jejich aktivní zapojení na český i evropský trh práce," sdělila Dagmar Prošková, ředitelka Rekvalifikačního a informačního centra.

Účel projektu pomohou naplnit i zahraniční kolegové. Počítá se se skutečně aktivní mezinárodní spoluprací. "Cílem je zahrnout do výstupů našeho projektu zahraniční zkušenosti," potvrdila Dagmar Prošková. Pro 240 žáků ze škol Ústeckého kraje se připraví mezinárodní soutěž Business Weeks, a to v některém z členských států EU.

Do projektu se zapojí i město Most. Plánuje se například vznik auly – speciálního pracoviště pro trénink a pilotní ověřování vzdělávacích programů, které se v rámci projektu vytvoří. Pro aulu, která by měla působit pro celý kraj, město poskytne prostory ve své budově. "Půjde o prostory v dnešním sídle Střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, kde dříve působila 13. ZŠ," uvedla Jaroslava Boudová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu mosteckého magistrátu.

Školící místnost bude bezbariérová a měla by existovat a sloužit svému účelu i po skončení projektu. Tréninková aula ale nebude účelná jen pro potřeby žáků. Důvodem, proč projekt získal podporu, je skutečnost, že má řešit i nedostatečnou přípravu pedagogů. Vzniknout proto mají i modulové výukové programy pro vzdělávání v oblasti podnikatelských kompetencí. "Je potřeba také dosáhnout  změn v metodách výuky, změn ve školním klimatu, a to tak, aby vzniklo prostředí, které podněcuje kreativitu a iniciativu žáků, ale i vzájemný respekt a spolupráci žáků a pedagogů," dodává Dagmar Prošková. Absolventi škol by podle těchto názorů měli získávat nejen "odborný profil", ale měli by se dokázat také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. To je dnes problémem v řadě evropských zemích, nejen v České republice.

Projektu BUSINESS GAMES se účastní 11 institucí. Z toho 18% tvoří základní školy, 55 % střední školy, 9 % municipality a 18 % poradenské a vzdělávací zařízení. Přímé aktivity projektu BUSINESS GAMES se budou konat v 5 okresech Ústeckého kraje (Chomutov, Most, Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem). Projekt se bude realizovat v období srpen 2008 – červenec 2010, tedy dva roky.

Seznam institucí-partnerů:
Střední škola energetická a stavební Chomutov, p.o.
Soukromá střední škola  pro marketing a ekonomiku podnikání Most, s.r.o.
Sportovní soukromá základní škola Litvínov, s.r.o.
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n. L.
Střední škola technická Most-Velebudice, p.o.
Základní škola J. A Komenského Most, p.o.
Vesuv, občanské sdružení (Ústí n. L.)
Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, p.o.
Střední škola Educhem, a.s.
Statutární město Most


Nemůžu najít práci. Kdo pomůže?

MF Dnes 11.09.2006
Nezaměstnaní lidé v kraji se mohou hlásit do řady projektů, které jim pomohou najít nové uplatnění
Severní Čechy - Na severu Čech je nyní bez práce téměř 62 tisíc lidí v produktivním věku. Největší problémy najít zaměstnání mají lidé nad padesát let či čerství absolventi škol. Právě těmto skupinám, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, je určena řada projektů, které se v Ústeckém kraji právě rozebíhají.

Nehledejte práci, začněte podnikat!

Jiřímu Novákovi z Mostu je 55. Vyučený strojní zámečník je dlouho bez zaměstnání. Z řemesla přitom ovládá kde co - od klempířiny přes zedničinu až k jemné mechanice. Přesto kvůli věku nemá moc šancí na práci. Díky programu HelpDesk však nyní může začít ve svých oborech sám podnikat. Minulý týden se poradny zaměřené na tento projekt otevřely na mosteckém, litvínovském a lounském úřadu práce.
„HelpDesk je podpůrný poradenský nástroj pro ty, kteří z nějakého důvodu neuspěli na trhu práce a chtějí zkusit založit vlastní podnikání. Poradkyně mu budou k dispozici, proberou s ním, jestli má vůbec šanci se svým záměrem, zda má dostatečné znalosti pro vedení své firmy a mnohé další věci, které jsou pro rozběhnutí podnikání potřeba,“ vysvětlila Ivana Matuščinová z mosteckého úřadu práce. „Dostanou komplexní podporu a poradenské zázemí,“ doplnila.

HelpDesk je součástí projektu Innostart, který se zabývá komplexní podporou podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji. Je finacován fondy EU a spolupracují na něm Nizozemci, Portugalci a Skotové. Poradenská místa budou fungovat rok, a pokud se osvědčí, úřady práce budou hledat jejich další finanční zajištění.
„Počítáme s tím, že přes HelpDesk projde asi tisícovka zájemců, kteří nemají šanci získat práci, a tak se rozhodnou vytvořit si pracovní místo sami. Nejde samozřejmě o to, aby hned zakládali akciové společnosti, ale aby se dokázali uplatnit. Budou mít k dispozici různé kurzy, zázemí výpočetní techniky a spoustu informací, které jim mohou pomoci v začátcích podnikání,“ upozornila Matuščinová. Hned dva projekty jsou zaměřeny na pomoc při hledání zaměstnání těm, kteří jsou již několik let bez práce, nemají žádnou praxi či jsou tělěsné handicapovaní.
Od dubna probíhá v několika okresech na severu Čech program s názvem Příprava na práci v Ústeckém kraji.

Vyzkoušejte si na několik dní praxi ve firmách

„Jedná se o čtyři čtyřměsíční cykly, ve kterých si lidé vyzkoušejí, jak si napsat životopis, jak probíhá výběrové řízení, a absolvují také několikadenní praxi,“ vysvětlila Lucie Houšková, pracovnice firmy Praemia, která projekt zaštiťuje v Ústí nad Labem, Děčíně a Teplicích. Podobná akce probíhá i na Lounsku.
Většina zájemců přichází z úřadu práce, který jim tento program doporučil. „Projekt by měl trvat do července příštího roku. Počítáme s tím, že do té doby by našimi kurzy mohlo projít okolo 400 lidí. Výhodou tohoto programu je, že spolupracujeme s několika desítkami severočeských firem, které mohou absolventy kurzů zaměstnat. Povedlo se nám to například u několika děvčat se základním vzděláním, která nyní pracují v ústeckém Black& Deckeru. Co vím, tak tam pracují již měsíc, o práci mají zájem a nemají žádnou absenci,“ dodala Houšková.
Podobné zaměření má i Kofoedova škola v Ústí nad Labem. Vznikla v roce 1928 v Dánsku a nyní působí kromě České republiky v Polsku, Arménii, Estonsku a Litvě.
„Nabízíme komplex služeb, který umožní našim studentům, jak naše klienty nazýváme, uplatnit se na trhu práce, rozšířit jejich znalosti a především jim trochu zvedne sebevědomí. To je nesmírně důležité. Mnoha lidem, kteří nemohou najít několik let práci a neuspěli v několika pohovorech, právě sebevědomí velmi chybí, a často kvůli tomu neuspějí u dalších výběrových řízení,“ uvedl pracovník školy Eduard Lenner. Součástí projektu jsou například kurzy kadeřnictví, cizích jazyků či práce s počítačem. Ty probíhají jednou až třikrát týdně a mají zhruba 25 lekcí. V současné době navštěvuje tuto školu zhruba 200 studentů.

Teenage Job: jak si najít práci po škole

Pro studenty 3. a 4. ročníků středních a odborných škol je určen projekt s názvem Teenage Job.
„Tento program má studentům usnadnit vstup na pracovní trh. Vysvětlíme jim, jak probíhají pohovory, jak se píší životopisy nebo jak by měla vypadat pracovní smlouva. Mohou navštěvovat patnáctihodinový workshop, kde si nanečisto vyzkouší, jak vypadá například výběrové řízení,“ uvedl Ondřej Bárta z Klubu mladých Evropanů, který projekt zajišťuje.
Program se zaměřuje na „rizikové“ studenty, u kterých hrozí, že práci jen tak nenajdou.
„V první řadě budeme navštěvovat učňovské obory, ty mají v současné době na trhu práce velmi špatné postavení. Během dvou let, po které by měl projekt běžet, bychom chtěli s naším programem seznámit většinu z téměř 120 středních škol v kraji,“ doplnil Ondřej Bárta.
V kraji v současné době probíhá celá řada dalších projektů, které by měly lidem usnadnit najít práci. Základní informace o nich by měly podávat úřady práce.


Úřad práce rozjíždí projekt pro podnikatele

Deník BOHEMIA Lučan 15.11.05

V rámci něj má být vytvořeno centrum, kde mohou zájemci získat potřebné Informace

Louny - Lidé, kteří se rozhodnou nebo uvažují o zahájení podnikatelské činnosti, budou mít v nejbližší době možnost prostřednictvím úřadu práce (ÚP) využít novou službu, financování z prostředků Evropské unie. Jedná se o projekt INNOSTART. RP Delta, v rámci programu Iniciativy Společenství EQUAL „Společně s dalšími úřady práce v regionu se ÚP Louny podílí na přípravě a uskutečnění projektu, zaměřeného na pomoc uchazečům o zaměstnání, kteří by se chtěli osamostatnit, ale chybí jim informace, zkušenosti, potřebné minimum znalostí legislativy, nebo práce s počítačem a další potřebné znalosti. V rámci projektu bude vytvořeno specializované informační centrum, nazývané HELP DESK, kde bude tato komplexní služba nabízena všem zájemcům o podnikání, ale i začínajícím podnikatelům, předeslala Marie Straková, vedoucí odboru poradenství a rekvalifikací ÚP Louny. Projekt počítá s vybudováním sítě poradenských center pro začínajíc podnikatele, která budou mezi sebou vzájemně spolupracovat a předávat si zkušenosti i na mezinárodní úrovní. V našem regionu budou do konce roku vybavena centra v Mostě, Litvínově a v Lounech. „Předpokládáme je ovšem v první fázi zajistit kvalitní poradce, kteří budou schopni zájemcům o podnikání, ale i podnikatelům potřebné informace poskytnout, „informuje M. Straková. Realizace programu Equal – INNOSTART předpokládá náklad asi 20 milionů korun, zhruba 75 procent hradí Evropský sociální fond, ostatní finanční prostředky poskytne ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle Marie Strakové bude práce poradce sice náročná, ale zajímavá a slušně placená.„


Lidé dostanou šanci podnikat

MF Dnes
V kraji se rozjede projekt nabízející pomoc začínajícím živnostníkům

Most, Chomutov (ČTK,vlm) – Úřady práce v Ústeckém kraji chtějí pomoci lidem bez práce, kteří uvažují o podnikání, ale nemají dost odvahy nebo jim chybí informace potřebné k rozjezdu firmy. „V rámci experimentálního projektu s názvem Equal – Innostart budou vybudována tři specializovaná poradenská centra při úřadech práce. Program za 20 milionů korun hradí ze tří čtvrtin Evropský sociální fond, zbylé peníze půjdou ze státního rozpočtu,“ uvádí Ivana Matuščinová z Úřadu práce v Mostě. Za vznikem projektu stojí Rekvalifikační a informační centrum, se kterým spolupracují kromě mosteckého úřadu práce ještě města Most, Litvínov, Okresní hospodářská komora a další instituce. Důvodem této aktivity je skutečnost, že v kraji klesá počet dlouhodobě prosperujících drobných podnikatelů. Zatímco v roce 2002 ukončilo na Mostecku činnost 249 samostatně výdělečně činných osob, v minulém roce už se na místním úřadu práce zaevidovalo 510 neúspěšných živnostníků. „Cílem projektu je tento stav změnit. Nová služba by měla oživit zájem o podnikání a zároveň účinně pomoci perspektivním projektům,“ zdůrazňuje Matuščinová. Tři nová pracoviště budou k dispozici zájemcům z Mostecka, Chomutovska a Lounska v objektech příslušných úřadů práce. Důležitou součástí projektu Innostart je takzvaný Help Desk, o němž Matuščinová mluví jako o první pomoci budoucímu podnikateli. „Měla by zajistit komplexní servis pro začínající podnikatele – od zhodnocení faktu, zda je daný člověk schopen opravdu podnikat, až po poradenství v oblasti účetnictví a legislativy. Služba bude bezplatná a snadno dostupná, zájemci totiž zjistí všechny potřebné informace přímo na úřadě práce. Počítáme, že projektem projde za rok zhruba tisíc lidí,“ přibližuje Matuščinová. Další aktivitou Innostaru je služba Asistence, která by měla umožnit stáž budoucích podnikatelů u zavedených firem v celém kraji. Tuto praxi bude zajišťovat Okresní hospodářská komora, která vytipuje vhodné firmy. Pracoviště by měla být plně vybavena ještě do konce roku a úřad práce už vybírá kandidáty na poradce. „Jde o zajímavou a poměrně slušně placenou práci. Zájemce budeme hledat zejména mezi lidmi, kteří už mají nějaké zkušenosti v oblasti poradenství, podnikání či veřejné správy. Zatím počítáme s tím, že vybereme dva poradce – jeden bude mít na starost oblast Mostecka a Chomutovska a druhý bude činný při Úřadu práce v Lounech. Vybrané adepty pak čeká důkladné proškolení a poradenskou službu chceme nabízet zhruba od poloviny příštího roku,“ doplnila Ivana Matuščinová.

 


VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › Most, jak nás najdete

© 2021 Insion

RIC Most
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25438352

DIČ: CZ25438352

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912
Fax: 476 206 511

E-mail: inforic-most.cz
Web: www.ric-most.cz

Kontakty

Projekty

Aktuality

Kurzy