českyenglish

Vracíme se na trh práce

(zkrácený název "Návrat")

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00300

Doba realizace projektu: 1.5.2013 až 30.4.2015


Popis projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit a zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných a osob ohrožených na trhu práce a odstranit veškeré bariéry znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce prostřednictvím vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Konkrétně půjde o výběr a vstup do projektu 70 uchazečů o zaměstnání z řad osob, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování (§ 33 zákona 435/2004 Sb.). Půjde o 70 nezaměstnaných, kteří budou v evidenci ÚP ČR, KoP Teplice, kteří jsou z mikroregionu Bílinska (zařazeno 5 obcí spadajících do mikroregionu) a jsou evidováni déle než 5 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Z celkového počtu 1376 osob z mikroregionu Bílinska evidovaných jako uchazeči o zaměstnání na ÚP ČR jich takřka 970 bylo evidovaných déle než 5 měsíců, což je cca 70% podíl na celkovém počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání.
Projekt je připraven jako komplexní systém vzájemně navazujících aktivit, které směřují k zvýšení zaměstnatelnosti klienta projektu od jeho aktivizace přes získání nebo rozšíření kvalifikace až po nalezení udržitelného pracovní uplatnění.

 

Hlavní aktivity projektu se zaměří na:

 • oslovení a výběr cílové skupiny
 • vybudování 2 informačně poradenských center v Mostě a v Bílině sloužících cílové skupině
 • motivace a aktivizace cílových skupin ke vstupu na trh práce
 • zajištění získání nebo zvýšení kvalifikace prostřednictvím rekvalifikačních kurzů zaměřených na zvýšení počítačové gramotnosti nebo specifických znalostí
 • individuální poradenství k posílení nezbytných dovedností pro trh práce
 • aktivní spolupráce se zaměstnavateli a zprostředkování přímého kontaktu mezi zaměstnavateli a klienty projektu
 • zprostředkování nových a volných dotovaných i nedotovaných pracovních míst na plný nebo částečný úvazek

Cílové skupiny

 • Uchazeči/ky o zaměstnání

Účastníci/ce projektu

 • osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
 • ORP Bílina

Cykly projektu:

Výběry do projektu se uskuteční ve 2 cyklech:

 1. cyklus - 24.6.2013 na Úřadu práce ČR, Kontaktním pracovišti v Teplicích
 2. cyklus - leden 2014

V případě zájmu nás kontaktujte nebo svou zprostředkovatelku na ÚP ČR, KoP Teplice.


Informačně poradenské centrum:

Informačně poradenské centrum v Bílině naleznete na adrese - Seifertova 1 (budova Městského úřadu), Bílina v 1. patře (vedle živnostenského úřadu):

Aktuální informace:

Červen 2013

Dne 24.6. se uskutečnily informační schůzky, do projektu vstoupilo 42 osob (plánováno bylo 35).

Červenec 2013

Od 9.7. se konají vstupní schůzky s osobním poradcem v IPC v Mostě.

Srpen 2013

Probíhá individuální poradenství a chystají se motivační kurzy.

Září 2013

Od 9.9. do 27.9. se koná 1. cyklus motivačního a aktivizačního kurzu pro účastníky. Od 30.9. se koná 2. cyklus motivačního a aktivizačního kurzu.

Říjen 2013

Dne 18.10. je ukončen 2. cyklus motivačního a aktivizačního kurzu. Probíhá příprava rekvalifikačních kurzů.

Prosinec 2013

Probíhá v termínu 12.12. až 20.12. rekvalifikační kurz Obsluha motovozíku.

Leden 2014

Dne 15.1. se konají výběry do 2. cyklu. Pokud chcete do projektu vstoupit, kontaktujte nás nebo svou zprostředkovatelku na ÚP ČR, KoP v Teplicích.

Únor 2014

Pro klienty, kteří vstoupili do projektu v lednu 2014 se koná motivační a aktivizační kurz. V polovině února začal rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače. Dne 5.2. se konají výběry do 2. cyklu projektu.

Březen 2014

Byl ukončen kurz Obsluha osobního počítače. Konají se dovýběry účastníků projektu, kontaktujte nás nebo svou poradkyni na ÚP ČR v Teplicích. Uskuteční se motivační a aktivizační kurz pro účastníky, kteří do projektu vstoupili v únoru nebo vstupují v březnu.

Duben 2014

Byl realizován kurz Strážný.

Květen 2014

Uskutečnil se RK Strážný.

Červen 2014

Byl zahájen RK Obsluha osobního počítače pro začátečníky. Kurz se koná v IPC v Mostě.

Červenec 2014

Ukončení RK Obsluha osobního počítače. V plánu jsou rekvalifikační kurzy - Technicko-administrativní pracovník, Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a řidičský průkaz skupiny B. V případě zájmu kontaktujte svého osobního poradce. Proběhly individuální vstupy vybraných účastníků z popudu ÚP ČR.

Srpen 2014

Probíhají ještě dovýběry. V případě Vašeho zájmu, kontaktujte nás nebo svou poradkyni na ÚP ČR. Koná se individuální motivační a aktivizační kurz. Začal kurz Obsluha motorového vozidla skupiny B.

Září 2014

Pro některé účastníky byl zahájen kurz Obsluha motorového vozidla skupiny B a byl zahájen Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. 


Kontaktní osoba


VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › realizace, vzdělávání, rekvalifikace, spolupráce

© 2021 Insion

RIC Most
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25438352

DIČ: CZ25438352

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912
Fax: 476 206 511

E-mail: inforic-most.cz
Web: www.ric-most.cz

Kontakty

Projekty

Aktuality

Kurzy