českyenglish

Komplexní program pracovní integrace mladých sociálně vyloučených osob v regionu Bílinska

(zkrácený název "Začínáme")

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00279

Doba realizace projektu: 15.3.2013 až 31.5.2015

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je posílit pracovní integraci osob do 25 let věku a mladistvých do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace sociálně vyloučených, či sociálním vyloučením ohrožených, odstranění bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce a tím přispět zpět k jejich sociálnímu začlenění. Konkrétně půjde o osoby z regionu ORP Bílina v evidenci ÚP ČR, KoP Teplice.

Projekt je připraven jako komplexní program vzájemně navazujících aktivit, které směřují k zvýšení zaměstnatelnosti této CS mladých od jeho motivace a aktivizace přes zvýšení kvalifikace až po pracovní uplatnění a jejím sociálnímu zpětzačlenění. Motivací pro snížení sociálního vyloučení bude i soutěž "Zvládli jsme to!", kde mohou vyhrát věcné ceny.

 

Hlavní aktivity projektu se zaměří na:

  • vytvoření Informačně poradenských center (Most, Bílina)
  • oslovení a výběr osob z cílové skupiny
  • motivaci a aktivizaci vč. praktických pracovních ochutnávek
  • profesní vzdělávání (PC rekvalifikace i specifické rekvalifikace)
  • individuální poradenství (face-to-face i online poradenství)
  • zprostředkování udržitelného zaměstnání
  • realizaci doprovodných opatření
  • soutěž "Zvládli jsme to!"

Projekt povede k vytvoření 25 pracovních míst podpořených formou mzdových příspěvků a min 2 volných nedotovaných pracovních míst.


V případě zájmu o naše klienty, prosím, kontaktujte osoby uvedené níže.

Cílové skupiny

Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace
Cílovou skupinou projektu (dále jen CS) budou osoby do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace v regionu ORP Bílina v evidenci ÚP ČR, KoP Teplice (zahrnuje 8 obcí).

Účastníci/ce projektu

  • osoby do 25 let
  • osoby s nízkou kvalifikací

 


 

Aktuální informace

Informačně poradenské centrum v Bílině naleznete na adrese - Seifertova 1 (budova Městského úřadu), Bílina v 1. patře (vedle živnostenského úřadu):

Květen 2013

dne 28.5. se uskutečnily informační schůzky, do projektu vstoupilo 43 osob (plánováno bylo 40).

Červen 2013

od 4. do 7.6. se konají vstupní schůzky s osobním poradcem v IPC v Mostě, v případě Vaší neúčasti, kontaktujte svého osobního poradce. Od 17.6. se konají motivační kurzy v IPC v Mostě, v případě Vaší neúčasti, kontaktujte svého osobního poradce.

Červenec 2013

ukončení motivačních kurzů; finální podoba metodiky soutěže "Zvládli jsme to!".

Září 2013

od 9.9. se bude konat náhradní motivační kurz pro účastníky, kteří nemohli docházet na kurz v červnu.

Listopad 2013

od 18.11. zahájení rekvalifikačního kurzu Obsluha osobního počítače (začátečníci).

Prosinec 2013

dne 9.12. se konají výběry účastníků do projektu (v případě zájmu nás kontaktujte nebo svou zprostředkovatelku na ÚP ČR, KoP Teplice); od 18.12. zahájení rekvalifikačního kurzu Řidičský průkaz skupiny B.

Leden 2014

od 2.1. se koná rekvalifikační kurz Obsluha motovozíku; v průběhu měsíce se budou konat výběry účastníků do projektu (v případě zájmu nás kontaktujte nebo svou zprostředkovatelku na ÚP ČR, KoP Teplice).

Únor 2014

Pro klienty, kteří vstoupili do projektu v lednu 2014 se koná motivační a aktivizační kurz. V polovině února začal rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače.

Březen 2014

Byl ukončen kurz Obsluha osobního počítače.

Duben 2014

Byl realizován kurz Strážný a byl zahájen rekvalifikační kurz Obsluha motorového vozidla.

Květen 2014

Byl dokončen RK Obsluha motorového vozidla a uskutečnil se RK Strážný.

Červen 2014

Byl zahájen RK Obsluha osobního počítače pro začátečníky. Kurz se koná v IPC v Mostě.

Červenec 2014

Ukončení RK Obsluha osobního počítače. V plánu jsou rekvalifikační kurzy - Technicko-administrativní pracovník, Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. V případě zájmu kontaktujte svého osobního poradce.

Srpen 2014

Realizátor umožňuje nové individuální vstupy do projektu. V případě Vašeho zájmu se na nás obraťte, případně na spolupracující subjekty Člověk v tísni, pobočka v Bílině nebo Úřad práce ČR, Kontaktní praacoviště v Teplicích.

Září 2014

Realizátor ve spolupráci s Agenturou práce pracuje na vyhledávání možností vytvořených nových pracovních míst, případně volných pracovních míst na hlavní či vedlejší pracovní úvazek.

Říjen 2014

Do projektu aktuálně vstoupilo 9 nových klientů. Vstup bude umožněn ještě dalším cca 11 novým klientům. Připravuje se zahájení rekvalifikačního kurzu Obsluha osobního počítače, 1. stupeň pokročilí. Prosím věnujte rovněž pozornost online poradenství na FB na profilu "Projekt Začínáme RIC".

Listopad 2014

Dne 11.11.2014 byl zahájen RK Obsluha osobního počítače, 1. stupěň pokročilí. Kury poběží až do 10.12.2014. Pokud máte zájem vidět své osobní ohodnocení v soutěži "Zvládli jsme to!", zeptejte se svého osobního poradce, tabulka je průběžně aktualizována.

Prosinec 2014

Byl úspěšně ukončen RK Obsluha osobního počítače. Všem 9 úspěšným absolventům gratulujeme. V novém roce očekáváme zahájení dalších specifických RK. 

Leden 2015

Do projektu nově vstoupilo na podzim 2014 16 nových klientů. Připravuje se nový rekvalifikační kurz - Organizačně tefchnický pracovník. V případě zájmu, kontaktujte svého osobního poradce. Vybraní vhodní klienti budou přímo osobním poradcem osloveni.

Únor 2015

Dne 16.2.2015 byl zahájen RK Organizačně technický pracovník, který navštěvuje 6 klientů projektu. Kurz se koná v IPC v Mostě. V případě dotazů kontaktujte pracovníky realizačního týmu.

Březen 2015

Chceme pogratulovat všem našim úspěšným klientům z ukončeného rekvalifikačního kurzu Organizačně technický pracovník. Ačkoliv měl být původně projekt ukončen k 14.3., pokračuje projekt až do 31.5. I nadále pokračuje individuální poradenství a můžete využívat služeb obou IPC v Mostě i v Bílině.

Duben 2015

Prosíme všechny zaměstnavatele, kteří mají naše klienty na dotovaných pracovních místech, že do konce května musí být vyúčtovány mzdové prostředky (vyjma mzdových prostředků za květen 2015, který musí být vyúčtovány nejpozději do konce června 2015).

Květen 2015

Dne 28.5.2015 se v prostorách Městského úřadu v Bílině uskuteční slavnostní ukončení projektu a předání cen nejlepším účastníkům projektu. Během května probíhá doplňování hodnotících dotazníků a přepočítání dosažených bodů.

Děkujeme všem účastníkům projektu, realizačnímu týmu, zaměstnavatelům i dalším spolupracujícím osobám a organizacím za spolupráci při realizaci projektu! Věříme, že naplnil očekávání, která do projektu všichni zúčastnění vkládali. I nadále nás můžete samozřejmě kontaktovat v případě potřeby pomoci a podpory!


Kontaktní osoba


VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › realizace, vzdělávání, rekvalifikace, spolupráce

© 2021 Insion

RIC Most
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25438352

DIČ: CZ25438352

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912
Fax: 476 206 511

E-mail: inforic-most.cz
Web: www.ric-most.cz

Kontakty

Projekty

Aktuality

Kurzy