českyenglish

Re-Turn

Regiony těžící z navracejících se migrantů


Odešli jste z České republiky do zahraničí za prací?

Nebo jste se ze zahraničí vrátili zpět do ČR?

Zapojte se do našeho on-line výzkumu a můžete vyhrát voucher na 300 €!
Dotazník a více informací zde

 


Anglický název: Regions benefitting from returning migrants
Acronym: Re-Turn
Číslo projektu: 3CE346P1


Operační program

OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe)
Priorita 1 – Usnadnění inovací ve střední Evropě,
Oblast podpory 1.3 – Podpora rozvoje znalostí


Délka trvání

5/2011 – 4/2014; 36 měsíců


Partnerství

LP – Leibniz Institute fo Regional Geography (Lipsko, Německo)

PP2 – ZSI – Centre for Social Innovation (Rakousko)

PP3 – International Organization for Migration (Česko)

PP4 – Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. (Česko)

PP5 – Association for Social and Labour Market Integration (Německo)

PP6 – Ministry of health and social affairs Saxony-Anhalt (Německo)

PP7 – Mid-Pannon Regional Development Company (Maďarsko)

PP8 – USZ – University of Szeged (Maďarsko)

PP9 – National Union of Mountain Municipalities, Communities and Authorities – Piedmont Delegation (Itálie)

PP10 – Lodz Region - Board of Region - Marshall Office (Polsko)

PP11 – Marshall Office of Swietokrzyskie Volvodship (Polsko)

PP12 – University of Maribor (Slovinsko)


Webové stránky projektu: www.re-migrants.eu

Cíl projektu

Zejména ekonomicky znevýhodněné a okrajové oblasti jsou ohroženy emigrací mladých a vzdělaných lidí jako zásadního zdroje pro inovativní vývoj. Odliv mozků, stárnoucí populace a celkový sociálně-ekonomický pokles se tak stanou důležitými otázkami. Veřejná správa má dlouhodobě problémy vytvořit rámcové podmínky pro motivaci lidí k návratu do svých domovských regionů. Ve většině případů je ekonomický potenciál návratu vzdělaných migrantů podceňován, i když tito lidé disponují nově nabytými dovednostmi a zkušenostmi.

Projekt Re-Turn je zaměřen na vracející se migranty jako inovační aktéry a na jejich potenciál, který by měl vést ke zvýšení inovativnosti v periferních oblastech. Proto je hlavním cílem projektu vytvořit pozitivní vztah mezi migrací a regionálním rozvojem. Regionální aktéři mají mít možnost určit, přijmout a využít potenciál navracejících se migrantů a využít jej ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu. K dosažení tohoto cíle budou v rámci projektu vyvinuty speciální nástroje a metody, budou sdílené a testováné v odpovídajících rámcových podmínkách pro navracející se a nově příchozí migranty tak, aby se stali ekonomicky aktivní, uplatňovali své poznatky ze zahraničí a posílili inovační rozvoj daných regionů.

 

Cílové skupiny

  1. politici a úředníci krajských úřadů a úřadů práce zabývající se migrací
  2. zástupci vzdělávacích organizací a organizací pracujících s migranty
  3. obchodní a hospodářské asociace a organizace zaměřené na propagaci ekonomického rozvoje s využitím inovativního potenciálu navracujících se migrantů


Klíčové aktivity projektu

KA 1 – Řízení a koordinace projektu

Hlavní cíl

Správné řízení a koordinace projektu

Odpovědný partner

LP – Leibniz Institute for Regional Geography

KA 2 – Komunikace, řízení znalostí a diseminace

Hlavní cíl

Zajistit širokou propagaci projektu, jeho výstupů a výsledků

Odpovědný partner

PP9 – National Union of Mountain Municipalities, Communities and Authorities – Piedmont Delegation

Hlavní výstupy

Závěrečná konference

Webové stránky projektu

KA 3 – Porozumění potřebám a potenciálu navracejících se migrantů a regionální podmínky pro znovu integraci

Hlavní cíl

Identifikovat a porozumět současné situaci navrátivších migrantů a nevyužitého potenciálu v zapojených zemích a regionech pro využití navracejících se migrantů pro posílení rozvoje znalostí

Odpovědný partner

PP12 – University of Maribor

Hlavní výstup

Platforma online vizualizace SE migrace

KA 4 – Nástroje, metody a koncepty služeb pro podporu kapitalizace navrátivších migrantů

Hlavní cíl

Rozvoj, sdílení a testování metod a nástrojů pro znovu přitažení, znovu zapojení a přispění navrátivších migrantů pro lepší kapitalizaci a rozvoj znalostí

Odpovědný partner

PP5 – Association for Social and Labour Market Integration

Hlavní výstupy

Soubor s metodami a nástroji využitými v úspěšných příbězích

Příručka s nadnárodními společnými plánovacími a řídícími nástroji

Použité nástroje a služby pro znovu přitažení emigrantů

KA 5 – Společný akční plán pro posílení rámcových podmínek pro průkopnické migranty

Hlavní cíl

Dát doporučení a strategickou radu politikům na regionální úrovni; měli by být vytvořeny vhodné rámcové podmínky pro kapitalizaci navracejících se migrantů pro zlepšení rozvoje regionálních znalostí

Odpovědný partner

PP7 – Mid-Pannon Regional Development Company

Hlavní výstup

Nadnárodní strategie pro přitažení a znovu zapojení migrantů


Aktuality

Květen 2011 - Probíhá výběr loga projektu. Hlasování zde. / Selection of project logo.
Červenec 2011 - proběhlo úvodní setkání projektových partnerů ve Wernigerode, Německo. Tisková zpráva v českém jazyce zde a anglickém jazyce zde.
Srpen 2011 - byl vytvořen informační leták o projektu v anglickém jazyce. Ke stažení je zde.
Září 2011 - informační leták byl přeložen do českého jazyka. Ke stažení je zde.
Říjen 2011 - vyšel článek o projektu Re-Turn v Mosteckých listech. Článek je zde.
Prosinec 2011 - vyšel článek o projektu Re-Turn v měsíčníku OHK v Mostě (TEMA). Ke stažení zde (str. 35).  Dne 1.12.2011 se uskutečnil 1. regionální workshop v Libochovicích se zástupci regionálních úřadů. První Newsletter (ke stažení zde).
2. tisková zpráva o přípravě a realizaci on-line výzkumu je zde.
Únor-Duben 2012 - příprava podkladů pro 2. Newsletter (ke stažení zde) a rámce pro pilotní kurz na zahájení podnikání, propagace on line dotazníkového šetření emigrantů, navrátilců a potenciálních navrátilců (viz odkaz výše)

Duben-Červen 2012 - dotazníkové šetření se zaměstnavateli, hospodářskými komorami a dalšími sdruženími pro zjištění aktuálních potřeb zaměstnavatelů

Červenec 2012 - workshopy s navrátivšími emigranty a zaměstnavateli

Srpen 2012 až dosud - příprava pilotního ověření Hot-Line pro potenciální navrátilce a navrátilce a konceptu znovu-zaměstnat (re-employ)

Září 2012 - tisková zpráva po workshopu v Szekesfehervaru, Maďarsko (ke stažení zde)


Tento projekt je spolufinancován Evropských regionálním rozvojovým fondem EU


VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › realizace, vzdělávání, rekvalifikace, spolupráce

© 2021 Insion

RIC Most
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25438352

DIČ: CZ25438352

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912
Fax: 476 206 511

E-mail: inforic-most.cz
Web: www.ric-most.cz

Kontakty

Projekty

Aktuality

Kurzy