českyenglish

Zodpovědně na trh práce

CZ.1.04/3.3.05/96.00276Realizátor projektuSvazek obcí v regionu krušných hor

Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov

PartnerstvíRekvalifikační a informační centrum s.r.o.
Období realizace

15.03.2013 - 14.09.2014


Hlavním cílem projektu je výrazně přispět k integraci na trh práce i do společnosti obecně osobám ohroženým sociálním vyloučením či již sociálně vyloučeným v obcích sdružených ve Svazku měst a obcí Krušných hor. Specifické cíle projektu se zaměří na vytvoření a implementaci komplexu nástrojů a metod, které povedou k aktivizaci cílové skupiny, odstranění bariér znesnadňujících cílové skupině vstup na trh práce a zejména udržení se na něm.

Hlavní aktivity projektu se budou uskutečňovat v obcích Brandov, Český Jiřetín, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Klíny, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Meziboří, Nová Ves v Horách.

Klíčové aktivity budou navzájem provázány tak, aby tvořily logický celek a péče o cílové skupiny byla komplexní a provázaná.

Cílová skupina bude součástí ve výzvě uvedené podskupiny Přímá intervence a to fyzických osob starších 50 let věku. Projekt je plánován na 18 měsíců a má jednoho zkušeného partnera projektu - Rekvalifikační a informační centrum s.r.o..

Projektová žádost též předpokládá společnou práci při implementaci pracovního programu projektu s jednou spolupracující osobou a to ÚP ČR KoP Litvínov (kontaktní pracoviště). Ten bude spolupracující osobou bez finančního příspěvku.Projektová žádost podporuje opatření zohledňující Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.Projekt se předkládá jako regionální grantový projekt.


Klíčové aktivity projektu:

KA 01 - Řízení a administrace projektu
KA 02 - Oslovení a výběr cílových skupin
KA 03 - Bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika
KA 04 - Motivace, aktivizace a poradenství (sociální, pracovní a finanční)
KA 05 - Profesní vzdělávání
KA 06 - Individuální poradenství, poradenské centrum JOB Asistent
KA 07 - Zprostředkování zaměstnání
KA 08 - Šíření výstupů a výsledků projektu do dalších sociálně postižených regionů v duchu Propagace Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (EY 2012)


Kontakt: Mgr. Aleš Janeček, sorkh@centrum.cz, tel.: 604744146


Aktuality

Projekt byl dne 14.9.2014 úspěšně ukončen.


Shrnutí realizace projektu

  • do projektu vstoupilo 43 osob
  • všichni klienti projektu prošli bilanční a pracovní diagnostikou a 4 ergodiagnostikou

  • proběhly celkem 3 motivační a aktivizační programy, kterými prošli všichni klienti projektu

  • bylo zrealizováno celkem 8 rekvalifikačních kurzů s celkem 26 úspěšnými absolventy

  • bylo zprostředkováno zaměstnání pro celkem 28 klientů projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › realizace, vzdělávání, rekvalifikace, spolupráce

© 2021 Insion

RIC Most
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25438352

DIČ: CZ25438352

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912
Fax: 476 206 511

E-mail: inforic-most.cz
Web: www.ric-most.cz

Kontakty

Projekty

Aktuality

Kurzy