českyenglish

Podpora zaměstnanosti žen v odlehlých horských oblastech Mostecka

reg. č. CZ.1.04/3.4.04/54.00127


Cílem projektu je přispět k podpoře zaměstnanosti žen v odlehlých horských oblastech a zároveň rozvoji individuálního podnikání a k vytváření pracovních míst pro osoby samostatně výdělečně činné, a tak pomoci k rozvoji malých podniků v Ústeckém regionu. K tomu projekt přispěje vytvořením systému poradenských, vzdělávacích a asistenčních programů pro podporu začínajících podnikatelek.

Klíčovou aktivitou projektu budou 3 tříměsíční kurzy pro začínající podnikatelky, které umožní cílovým skupinám získat či doplnit kompetence potřebné k zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Během kurzu ovšem mohou některé z účastnic dojít k závěru, že nemají potřebného podnikatelského ducha, popřípadě prostřednictvím poskytnutých poradenských služeb zjistí možnou míru rizika, která je od podnikání odradí. Tyto účastnice budou pak zařazeny do motivačního programu, kde budou aktivizovány k získání udržitelného zaměstnání. S využitím vytvořené metodiky následné asistenční péče budou pak speciální poradci zárukou intenzivní spolupráce se zaměstnavateli při pomoci cílovým skupinám získat pracovní místo.

Cílovou skupinou budou především ženy z odlehlých horských oblasti okresu Most s motivací zahájit samostatně výdělečnou činnost.

 


Hlavní aktivity projektu lze rozdělit následovně:

  • poradenství - kariérové, osobnostní, pracovní, motivační a aktivizační
  • vzdělávací - vzdělávací program "Podnikání pro ženy", rekvalifikace odpovídající požadavkům trhu
  • mobilní asistenční péče - "Help Desk" začínajícím podnikatelkám a "Podpora" uchazečkám o zaměstnání
  • ostatní - výběr CS, zprostředkování nových pracovních míst, program "NETWORK"


Součástí projektových aktivit bude rovněž šíření a propagace projektu, řízení a koordinace projektu.

Územně je projekt zaměřen na odlehlé horské oblasti Mostecka.


ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA PROJEKTU

 

Tento projekt je  financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › realizace, vzdělávání, rekvalifikace, spolupráce

© 2021 Insion

RIC Most
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25438352

DIČ: CZ25438352

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912
Fax: 476 206 511

E-mail: inforic-most.cz
Web: www.ric-most.cz

Kontakty

Projekty

Aktuality

Kurzy